Váš nákupní košík je prázdný.
Zavřít
Hledat
Filtry

Všeobecné obchodní podmínky

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Michaela Kopková, IČ:75952386, se sídlem V Předpolí 20, Praha 10, 100 00 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: Michaela Kopková, sci-food.cz, V Předpolí 20, Praha 10, 100 00, info@sci-food.cz (v případě dotazů se na nás můžete s důvěrou obrátit), telefon: +420 774 922 605.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce

Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • Podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
 • Zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • Zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby

 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 • Heureka - zaznamenává konverze nákupu
 • Mail Chimp – rozesílání newsletterů

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

S těmito podmínkami souhlasíte potvrzením objednávky, tlačítkem: "dokončit". Čímž potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Objednávka zboží:

Zboží je možné objednat v e-shopu www.sci-food.cz. Podmínkou platnosti elektronické objednávky v e-shopu je vyplnění všech povinných údajů a náležitostí.

Přijetí objednávky a její potvrzení:
Po odeslání (potvrzení) objednávky obdržíte, na vámi uvedený email v objednávkovém formuláři, oznámení o přijetí objednávky. Odeslání zpracované objednávky Vám v co nejkratším termínu potvrdíme e-mailem. V případě jakýchkoliv nejasností s objednávkou Vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky.

Způsob platby:
Platba za objednávku uskutečněnou v e-shopu se provádí bankovním převodem, nebo v hotovosti, tzn. při převzetí balíku od přepravce - platba dobírkou.

Platební podmínky:
Platba dobírkou při dopravě přepravní službou. Pokud platíte bankovním převodem, objednávka vám bude zaslána až po připsání příslušné části na určený bankovní účet.

Způsob dopravy:
Váši objednávku Vám doručí vybraná přepravní společnost. Cenu 90Kč za poštovné účtujeme zákazníkům pouze při objednávce v hodnotě menší než 1 900,- vč. DPH. Při objednávce za VOC je doprava zdarma nad individuálně dohodnuté limity, v ostatních případech VOC je poplatek za poštovné a balné 90Kč. Poplatek za dobírku činí 45Kč.

Dodací lhůty:
Celková doba dodání je závislá na způsobu platby a volby doručení a typu objednaného zboží (v případě pečiva je dodací lhůta vždy delší). Doručení objednávky na dobírku probíhá do 2-5 dnů, při platbě bankovním převodem dojde k dodání do 2-5 dnů od připsání platby na daný účet. O vyřízení objednávky vás budeme informovat e-mailem.

Cena zboží:
Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce. Všechny ceny v internetovém obchodě www.sci-food.cz jsou koncové a již zahrnují příslušnou sazbu DPH.

Slevy:
V průběhu slevového období nebo podobných akcí je vždy řádně a viditelně označena platná cena jednotlivých produktů. Pro uplatnění klientské slevy musí být zákazník přihlášen ke svému soukromému účtu na www.sci-food.cz a to nejpozději před potvrzením objednávky, jedině tak má nárok na klientskou slevu.

Záruční doba - exspirace:
Výrobky, které prodáváme prostřednictví e-shopu www.sci-food.cz nemají prošlou záruční lhůtu.

Převzetí zásilky kupujícím:
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zásilky, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav objednaného zboží a v případě poškození zboží, zásilku nepřebírat.

Reklamace:
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele.

Odstoupení od smlouvy:
Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno přepravní službou, má právo podle § 53 odst. 6 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů

Závěrečná ustanovení:
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

TOPlist