Ať je i Váš rok 2024 plný zdraví a lásky!

Úplné znění obchodních podmínek

Společnosti: Sci-food s.r.o.

Se sídlem: Pod chytárnou 177, Pyšely - Zaječice, 251 67

IČ: 11775157 DIČ: CZ11775157
Spisová značka: C 354139 - Městský soud v Praze
Telefon: +420 606 493 398 E-mail: info@sci-food.cz

Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sci-food.cz.
 
Prodávající: Sci-food s.r.o., Pod chytárnou 177, Pyšely - Zaječice, 251 67, IČ: 11775157, DIČ: CZ11775157
 
Kupující:
spotřebitel, firma, státní instituce
 
Objednávka zboží:

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:
Ústně (osobně, telefonicky), písemně (poštou, e-mailem)
v internetovém obchodě - v eshopu 

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Přijetí objednávky a její potvrzení:

Hned po odeslání objednávky obdržíte na email uvedený v objednávce automatické oznámení o přijetí objednávky do našeho systému. Většina nabízeného zboží je stále skladem a tedy ihned k dodání. Stav Vaší objednávky můžete rovněž sledovat po přihlášení se do Vašeho účtu. Odeslání objednávky Vám v co nejkratším termínu potvrdí prodávající emailem. Tímto potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva. V případě jakýchkoliv nejasností s objednávkou Vás bude prodávající neprodleně informovat. Z těchto důvodů prosím udávejte při vyplňování objednávky takové telefonní číslo, na kterém nebude problém Vás zastihnout. 
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před či po uzavření kupní smlouvy, na základě jednání se spotřebitelem v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky/kupní smlouvy u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným produktem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje.
 
Platební podmínky:
 • platba na fakturu a to bankovním převodem na základě objednávky
 • platba přes platební bránu GoPay - rychlé a bezpečné převody peněz z pohodlí vašeho domova.
 • Platební brána GoPay sdružuje platby následujících bankovních institucí: Česká spořitelna, Komerční Banka, Raiffeisen Bank, mBank, Fio Banka, zajišťuje též platbu prostřednictvím elektronické peněženky Google Pay, Apple Pay a GoPay.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
 
Způsob dopravy:

Česká Republika: Pro kupující jsou připraveny následující způsoby dopravy a to Česká Pošta, Balíkovna a přepravní společnost Zásilkovna. Při objednávce v hodnotě 1.500,- Kč a více je doručení zdarma. V jiných případech účtujeme za poštovné a balné 59,- až 109,- Kč dle zvoleného způsobu dopravy.

Dodací lhůty:
Většina nabízeného zboží je skladem a tedy ihned k dodání, objednávky hrazené přes platební bránu GoPay přijaté do 10:00, zpravidla expedujeme ještě týž den s doručením přepravní společností (ČP a Zásilkovna) nejpozději však do 48h od odeslání. U objednávek s formou úhrady převodem z účtu, jsou objednávky expedovány bez zbytečného odkladu po obdržení Vaší platby na náš účet. V případě, že by měla být dodací lhůta delší, bude Vás prodávající informovat.

Cena zboží:
Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivého zboží a v objednávce. Všechny ceny v internetovém obchodě prodávajícího www.sci-food.cz jsou koncové a vč. příslušné sazby DPH.

Záruční doba - expirace:
Zboží nemá prošlou záruční lhůtu a ani v dohledné době u nich nekončí datum spotřeby!

Převzetí zásilky kupujícím:
Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zásilky, je kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav objednaného zboží a v případě poškození zboží nepřebírat.

Reklamace:
Práva spotřebitele se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) a zákona č. 634/1992 Sb.; o ochraně spotřebitele; ve znění pozdějších předpisů a reklamačním řádem prodávajícího, který tvoří přílohu a součást těchto obchodních podmínek. Reklamační řád je spotřebiteli dostupný na prodejnách prodávajícího v písemné podobě.
 
Odstoupení od smlouvy:
Spotřebitel má právo, v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ, bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, doporučujeme, aby spotřebitel nejlépe v písemné listinné formě uvedl, že odstupuje od smlouvy, pokud možno s uvedením čísla objednávky, datem nákupu a s uvedením čísla účtu pro vrácení peněžních prostředků. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
 
V případě, že spotřebitel řádně odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající spotřebiteli peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či se souhlasem spotřebitele jinak, pokud tím spotřebiteli nevzniknou další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné, musí spotřebitel poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
 
Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o opravě nebo údržbě provedené na žádost spotřebitele,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (potraviny, výživové doplňky atd.).
 
Ochrana osobních dat:
 
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu sci-food.cz, kupující dává prodávajícímu do odvolání souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech pro účely zlepšení kvality prodeje a logistiky.
 
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, pokud to není třeba pro plnění kupní smlouvy, dodání zboží, či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních a logistických důvodů. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem 101 / 2000 Sb. a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 
Kupující je oprávněn odvolat souhlas se zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení a rovněž má právo: Právo na opravu, Právo na výmaz („právo být zapomenut“), Právo na omezení zpracování, Právo na přenositelnost údajů, Právo vznést námitku.

Závěrečná ustanovení: 
 
Prodávající má zájem na spokojenosti spotřebitele, pokud má spotřebitel zájem upozornit prodávajícího na chyby, prosíme, aby využil kontaktní mail: info@sci-food.cz. Věříme, že se nám podaří výhrady smírně vyřešit.
 
Oprávněnost k podnikání a živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele, když spotřebitel má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím, který se nepodaří vyřešit dohodou České obchodní inspekci, jako subjektu mimosoudního řešení sporů, viz. více na www.coi.cz.
 
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich stažení a archivaci. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. 
 
Obchodní podmínky jsou účinné k 1.9.2021
 

 
 
Vzorový formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy
 
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
Oznámení o odstoupení od smlouvy
 Prodávající: Sci-food s.r.o., IČ:11775157, DIČ: CZ11775157, Pod chytárnou 177, Pyšely - Zaječice, 251 67
 Adresát: Martina Bartošová, Sci-food s.r.o., Pod chytárnou 177, Pyšely - Zaječice, 251 67. 
 
 - Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*) :
 
……………………………………………………………
 
 
 - Datum objednání(*)/datum obdržení zboží(*): ……………………………………….
 
 
 – Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: ………………………………….
 
 
 – Adresa spotřebitele/spotřebitelů: …………………………………………………
 
 
 - Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):
 
………………………………………………………………………..
 
 
 - Datum: …………………………………………………..
 
 
 (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
 

 
Reklamační řád
 1. Úvodní ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován na základě zákona č. 89/2012 Sb.; občanský zákoník (dále jen NOZ); a zákona č. 634/1992 Sb.; o ochraně spotřebitele; ve znění pozdějších předpisů; a jeho cílem je účelné upřesnění postupu zákazníka, jako spotřebitele a kupujícího na straně jedné, a společnost Sci-food s.r.o., IČ:11775157, DIČ: CZ11775157, Pod chytárnou 177, Pyšely - Zaječice, 251 67, jako prodávajícího na straně druhé, v případě; že na straně spotřebitele vznikne oprávněný důvod k uplatnění práv z vadného plnění.
 
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc (dále jen zboží) převzal
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícím či výrobcem prováděné;
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Lhůtu k uplatnění práv z vadného plnění nelze zaměňovat s životností zboží; tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží; vzhledem ke svým vlastnostem; danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání; vydržet.
 
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako výše uvedené potvrzení, tedy obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo. Pokud je poskytována záruka za jakost prodávající zde určí podmínky a dobu.
 
 1. Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace)
Spotřebitel má právo uplatnit reklamaci pouze na zboží; které bylo zakoupeno u prodávajícího a v okamžiku převzetí zboží spotřebitelem toto nemá vlastnosti uvedené v článku 1 reklamačního řádu. Za vadu nelze považovat nemožnost řádného užívání zboží z důvodu změny vkusu, společenských trendů.
U zboží prodávaného ve výprodeji se slevou (zboží použité, zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla cena snížena – např. nekompletní zboží, rozbalené zboží; zboží krátkodobě používané; zboží použité pro prezentaci) může být lhůta k uplatnění práv z vadného plnění zkrácena až na 12 měsíců dle § 2168 NOZ. Prodávající neodpovídá za vady použitého zboží odpovídající míře používání či opotřebení v okamžiku převzetí zboží kupujícím.
Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží uvedena doba, po kterou lze zboží použít nebo byla-li prodávajícím poskytnuta záruka za jakost na zboží či jeho část, vzniká kupujícímu záruka za jakost ve smyslu § 2113 a následujících NOZ. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po dobu poskytnuté záruky za jakost způsobilé k užití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti.
 
 1. Způsob uplatnění reklamace
Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit reklamaci u spotřebního zboží do 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží byla vadné již při převzetí.
Podmínkou přijetí reklamace je doručení zboží, pokud možno v originálním obalu se vším dodaným příslušenstvím, prodávajícímu, spolu s dokladem o zaplacení zboží; s případným dokladem o poskytnutí záruky za jakost. Reklamované zboží musí být dodáno bez nadměrného znečištění prachem; špínou; atd. 
 
 1. Vyřízení reklamace
Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Nové zboží musí mít stejné či lepší parametry než reklamované zboží. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze zboží neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.  Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 
Bezplatné odstranění vady zajistí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu; maximálně však do 30 dní. Pro rozhodnutí o oprávněnosti reklamace je často nezbytné posouzení servisního střediska dle jednotlivých výrobců.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
V případě nemožnosti vyřízení reklamace opravou zboží nebo dodáním nového zboží; bude kupujícímu vrácená částka zaplacená za zboží.
Po vyřízení oprávněné reklamace se lhůta k uplatnění práv z vadného plnění prodlužuje o dobu; kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Byla-li reklamace zboží vyřízena výměnou zboží za nové; začne lhůta běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou; je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.
Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky; SMS; nebo e-mailem.
Při jakékoli reklamaci je třeba, aby byl vyhotoven písemný protokol o tvrzených či zjištěných závadách, lhůtě jejich uplatnění a formě a době jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není uplatněná reklamace brána v potaz při posuzování práv z vadného plnění.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly „křehké“..
V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutně vynaložených nákladů souvisejících s uplatněním reklamace – náklady spojené s dopravou zboží do servisu a zpět, a to za následujících podmínek:
 • spotřebitel se s prodávajícím předem dohodl, že zboží spotřebitel dopraví prodávajícímu nebo nejbližšímu autorizovanému servisu na vlastní náklady.
 • reklamace je oprávněná.
 • spotřebitel si vyžádá úhradu nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží spolu s doložením výše nákladů (stačí scan).
   
 1. Odmítnutí reklamace
Reklamace zboží nebude uznána:
 • vypršela-li u reklamovaného zboží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění nebo doba, na kterou se vztahuje případná záruka na jakost zboží, přede dnem uplatnění reklamace
 • vada vznikla neodbornou manipulací; nesprávným čištěním,
 • zboží bylo mechanicky poškozeno či poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo nadměrně zatěžováno
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním
 • zboží určené ke spotřebě bylo z nikoli nepodstatné části zkonzumováno
 
 1. Neoprávněná reklamace
Pokud byla reklamace neoprávněná, prodávající je oprávněn naúčtovat kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci; logistiku; dohledání potřebných údajů; testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně; nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu.
 
Zákonná lhůta na vyřízení reklamace spotřebitele je 30 dnů od doručení zboží.
 
     7. Mimosoudní řešení spotřebitelských soudních sporů (ADR)
 
Spotřebitel má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím, který se nepodaří vyřešit dohodou s prodávajícím, České obchodní inspekci, jako subjektu mimosoudního řešení sporů, viz. více na www.coi.cz.
Sledujte akce a slevy
Přihlaste se do našeho newsletteru
a budete o všem vědět jako první.
Můžete se kdykoliv odhlásit. Newsletter zasíláme 1x za 14 dní.
Výběr podle značek
Zdravý den Vitargo Viridian Vemoherb Vegan fitness The protein ball Sunwarrior Reflex Pursana Nutriworks Nutrislim Mornflake Myotec Chiba High5 Gusto Good Centzone Blender bottle Adapt